Späť

Výzva

 

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Spišskej Starej Vsi a Obec Jezersko

 

upozorňuje občanov v obci, aby dodržiavali povinnosti držiteľa psov v zmysle zákona 282/2002 Z. z. , ktorým sa

upravujú podmienky držania psov a z ktorého okrem iného  vyplýva v zmysle § 7 ods. 1 písm. f), že držiteľ psa,

ktorý nezabráni voľnému pohybu psa sa dopúšťa priestupku.

V zmysle tohto zákona, je možné uložiť pokutu až do výšky 165,- €, dokonca v prípade uhryznutia psom,

môže dôjsť až k trestnoprávnemu postihu.