Späť

Zber nebezpečného odpadu

 

Dňa 05.04.2023 (streda) sa  uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne, odpad doniesť do 06.00 hod pred OcÚ Jezersko.

Do mobilnej zberne patria:

Žiarivky
Opotrebovaný motorový olej
Akumulátory a batérie
Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla....(nie tekuté)

 

Odpadové tonery do MZ nepatria, ak budete mať olej v nádobách (napr. v sude, bandaske...), olej vyliať do nádoby nato určenej.