Výkup papiera 05.11.2022, 12.40 - 12.55 hod, pred obecným úradom
výzva na vykonanie výrubu drevín v ochrannom pásme VN/VVN vedenia
Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť !
Bezplatná dlhová poradňa v Kežmarku
veľkoobjemový odpad 23.9.2022 do 06.00 hod pred kultúrny dom
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 13.09.2022
Nový školský rok 2022/2023 ZŠ v Spišských Hanušovciach
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
o dočasnom útočisku a bezplatnej preprave pre občanov Ukrajiny
Inflačná pomoc