prihlasovanie detí do materskej školy
ponuka práce - Chodník korunami stromov s. r. o.
Posledná rozlúčka s p. Žofiou Kiskovou
na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko, 30.04.2021
Testovanie na COVID 19, Reľov 24.04.2021
Testovanie na COVID, Reľov 17.4.2021
Testovanie na COVID 19, Reľov 10.04.2021
Testovanie na COVID 19, Spišská Stará Ves
Vakcinácia líšok proti besnote
Testovanie COVID-19, 03.04.2021 Reľov