Ochrana lesov pred požiarmi
dodržiavanie povinnosti držiteľa psov
Zbierka pre charitu
na zasadnutie OZ
Plán vývozu odpadov 2023
a všetko dobré v novom roku praje Obec Jezersko
Pozvánka na zasadnutie OZ
Inflačná pomoc
pozvánka na zasadnutie OZ
na ustanovujúce zasadnutie OZ v Jezersku 21.11.2022