Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť !
Bezplatná dlhová poradňa v Kežmarku
veľkoobjemový odpad 23.9.2022 do 06.00 hod pred kultúrny dom
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 13.09.2022
Nový školský rok 2022/2023 ZŠ v Spišských Hanušovciach
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
o dočasnom útočisku a bezplatnej preprave pre občanov Ukrajiny
Inflačná pomoc
zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 24.06.2022