Vakcinácia líšok proti besnote
Testovanie COVID-19, 03.04.2021 Reľov
Testovanie na COVID 19, Reľov 27.03.2021
Testovanie na COVID 19, Reľov 13.03.2021
Posledná rozlúčka p. Šuňavským Jozefom
Testovanie na ochorenie COVID-19, Reľov 27.2.2021
Testovanie na COVID 19, 13.02.2021 Reľov
Testovanie na COVID 19 - dňa 06.02.2021
Testovanie na ochorenie COVID-19 , dňa 23.01.2021
na rok 2021