na zasadnutie OZ
Plán vývozu odpadov 2023
a všetko dobré v novom roku praje Obec Jezersko
Pozvánka na zasadnutie OZ
Inflačná pomoc
pozvánka na zasadnutie OZ
na ustanovujúce zasadnutie OZ v Jezersku 21.11.2022
na zasadnutie OZ dňa 14.11.2022
Výkup papiera 05.11.2022, 12.40 - 12.55 hod, pred obecným úradom
výzva na vykonanie výrubu drevín v ochrannom pásme VN/VVN vedenia