Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 24.06.2022
Sezónne vlakové a autobusové spoje počas leta 2022
ŽIVOT, n. o. - Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie, Spišské Hanušovce
Výkup papiera a použitého kuchynského oleja - Jezersko OcÚ 12:40 - 12:55 hod
Zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko
Mestá a obce od 19.5.2022 v štrajkovej pohotovosti
12.máj 2022 od 10.00 - 13.00 hod
Dočasné útočisko vs. návrat do UA/pohyb v iných krajinách EÚ resp. zánik dočasného útočiska
k mimoriadnej situácií Ukrajina
Čo treba splniť pri zmene tolerovaného pobytu a poskytnutí ubytovania občanov z Ukrajiny