Obec Jezersko sa zaraďuje do príslušnej sadzby za rok 2021, v zmysle výpočtu podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z., za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov:

 

Úroveň vytriedenia                                Sadzba za príslušný rok v eurách x t
komunálneho odpadu x (%)                    2021 a nasledujúce roky

       X > 60                                                      11

 

Miera vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 je 60,24 %.

 

Údaje  za rok 2021