Späť

Voľby do OSO 2022

 

Obec Jezersko vymenovala za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do OSO konaných 29.10.2022

Bc. Pisarčíkovú Beátu, bytom Jezersko č.6 - pracovníčka obecného úradu v Jezersku - Jezersko č.17, tel.: 0910 920 596, email: obec@jezersko.sk