Späť

Zverejnenie oznámenia

 

Strategický dokument Nizkouhlíková stratégia pre región Zamagurie je dostupný v digitálnej forme k nahliadnutiu na príslušnom orgáne,

Mestskom úrade v Spišskej Starej Vsi, webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-pre-region-zamaguria