NUS Zamagurie
zverejnený na pripomienkovanie
Úradu verejného zdravotníctva SR - izolácia a zákaz verejného zhromažďovania
v Jezersku
správa o hodnotení strategického dokumentu
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
na pripomienkovanie
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
zverejnenie elektronickej adresy