Dátum zverejnenia Predmet zmluvy/číslo zmluvy zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Dátum podpisu Dátum účinnosti
2.1.2015 Zmluva.pdf 30,-€ + DPH / polročne Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 LIVONEC, s.r.o.,OZ Poprad, Hraničná 13, Poprad, IČO: 31730671 30.12.2014 1.1.2015
15.3.2015 Zmluva o dielo č.020315-1.pdf 300,-EUR Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 Diervilla, spol. s r.o., Orgovánová 11, Prešov 15.3.2015 15.3.2015
20.3.2015 Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 499,-eur Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1.mája 709, Liptovský Mikuláš 20.3.2015 20.3.2015
20.3.2015 Mandátna zmluva.pdf 499,-eur Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1.mája 709, Liptovský Mikuláš 20.3.2015 20.3.2015
25.3.2015 Zmluva o pripojení k IS DCOM.pdf bezplatne Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, Bratislava 24.3.2015 24.3.2015
28.4.2015 Zmluva o poskytovaní služieb.pdf opravy na vlastné náklady Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny, Kežmarok 25.3.2015 28.4.2015
29.05.2015 Dodatok č.1 k zmluve.pdf   Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285
Diervilla, spol. s r.o., Orgovánová 11, Prešov
29.05.2015 29.5.2015
6.7.2015 Zmluva o reklame.pdf 240,-€ s DPH Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava 5.7.2015 6.7.2015
8.7.2015 Jezersko.pdf 0 Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad Sídlo Ul. 1. mája 1053/24, 058 01 Poprad V zastúpení: Ing. Danka Vančišinová 8.7.2015 8.7.2015
17.12.2015 Dodatok RWE Gas Slovensko, s.r.o.pdf zľava vo výške 9% oproti produktu Biznis, s dobou viazanosti 36 mesiacov Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava 17.12.2015 17.12.2015
21.12.2015 Dodatok č. 08.pdf 70,-€ za každý jednotlivý zber separovaného odpadu Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 Ekospol recycling, s.r.o. Spišská Stará Ves 502 21.12.2015 21.12.2015
21.12.2015 Dohoda o poskytnutí služieb reklamy.pdf 240,-€ s DPH Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 Centrálny vesník organizácií s.r.o., Dvorská 4/12, Komárno 21.12.2015 21.12.2015