ZMLUVY 2017 -2018

Dátum zverejnenia Dokument zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Dátum podpisu Dátum účinnosti
19.11.2018 Kúpna zmluva č. 2381153624.pdf 386,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o.,Bratislava IČO: 35 848 863 13.11.2018 19.11.2018
15.10.2018 Zmluva o pripojení.pdf   Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Východoslovenská disribučná, a.s., Mlynská 31, košice, IČO: 36 599 361 12.10.2018 15.10.2018
20.09.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018 150,- / 5r. a 200,- / 5 r. Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Tomáš Hanko, Popradská 1118/57, Spišská Belá 17.09.2018 20.09.2018
02.07.2018 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_77/2018.pdf 274,85

 

Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285

IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Čs.armády 20,Košice, IČO: 00 162 957 02.07.2018 02.07.2018
11.06.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov.pdf  
Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285
TOPSET Solutions s.r.o., Holého 2366/25B, 900 31 Stupava, IČO: 46 919 805 11.06.2018 11.06.2018
28.03.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100308020S-2018.pdf   Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 28.03.2018 28.03.2018
16.03.2018 Dodatok č.1 k zmluve o kúpe nehnuteľností uzatvorenej dňa 14.12.2017.pdf   Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285

Marta Alexyová, L. Medňanského 1091/15, Spišská Belá -Strážky

Martin Paško, Rázusova 1144/2, Kežmarok

16.03.2018 16.03.2018
05.03.2018 Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf   Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 NATUR - PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 979 798 05.03.2018 05.03.2018
05.03.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o kúpe nehnuteľností uzatvorenej dňa 14.12.2017.pdf   Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Marta Alexyová, L. Medňanského 1091/15, Spišská Belá - Strážky, Mária Vnenčáková, 059 04 Jezersko č.44 05.03.2018 05.03.2018
25.01.2017 Zmluva č.P-0069628500 o využívaní elektronických služieb.pdf   Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO: 36 284 831 19.01.2017 19.01.2017
18.05.2017 Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/653.pdf   Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Remek, s.r.o.,Nálepkova 2, Nitra, IČO: 36 535 605 05.05.2017 18.05.2017
23.05.2017 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva.pdf 66,00 € Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, IČO: 46 919 805 23.05.2017 23.05.2017
06.06.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf   Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 06.06.2017 06.06.2017
15.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č.ZML.001 00001.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Žofia Bočková Kleinová, L.Svobodu 2604/45, Poprad 13.06.2017 15.062017
15.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00002.pdf 15,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Anna Pisarčíková, Jezersko č.6 15.06.2017 15.06.2017
23.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00003.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ján Vnenčák, Lúčna 819/19,Vranov nad Topľou 23.06.2017 23.06.2017
23.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00004.pdf 30,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ján Vnenčák, Lúčna 819/19,Vranov nad Topľou 23.06.2017 23.06.2017
23.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00006.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Kolodzejová, Jezersko č.17 23.06.2017 23.06.2017
23.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00005.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Žofia Furcoňová, Hlavná 82/47, Matiašovce 23.06.2017 23.06.2017
26.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00010.pdf 15,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Anna Pisarčíková, Jezersko č.10 26.06.2017 26.06.2017
26.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00011.pdf 15,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Anna Pisarčíková, Jezersko č.10 26.06.2017 26.06.2017
26.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00012.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Anna Pisarčíková, Jezersko č.10 26.06.2017 26.06.2017
27.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00013.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Žofia Furcoňová, Hlavná 82/47, Matiašovce 27.06.2017 27.06.2017
27.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00018.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Eduard Vnenčák, Jesenského 11, Poprad 27.06.2017 27.06.2017
29.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00014.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mgr. Kostková Janka, Hlavná 22/30, Matiašovce 28.06.2017 29.06.2017
29.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00015.pdf 5,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mgr. Kostková Janka, Hlavná 22/30, Matiašovce 28.06.2017 29.06.2017
29.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00016.pdf 15,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Jozef Pisarčík, Jezersko 11 29.06.2017 29.06.2017
29.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00017.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Jozef Pisarčík, Jezersko 11 29.06.2017 29.06.2017
03.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00019.pdf 15,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Edita Grácová, Spišské Hanušovce 03.07.2017 03.07.2017
06.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00021.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Grófová, Obrancov mieru 23, Košice 06.07.2017 06.07.2017
06.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 00022.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Grófová, Obrancov mieru 23, Košice 06.07.2017 06.07.2017
07.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0007.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 PhDr. Andrej Kiska, Nám.sv. Egídia 67/18, Poprad 06.07.2017 07.07.2017
07.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0023.pdf 15,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ján Gancarčík, Spišské Hanušovce 1100 06.07.2017 07.07.2017
07.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0025.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Harabinová Marta, Jezersko 12 07.07.2017 07.07.2017
07.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0026.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Harabinová Marta, Jezersko 12 07.07.2017 07.07.2017
10.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0027.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Eva Rybárová, Šrobárova 2680/45, Poprad 10.07.2017 10.07.2017
10.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0028.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Božena Čambalová, Šrobárova 2678/29, Poprad 10.07.2017 10.07.2017
10.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0029.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Božena Čambalová, Šrobárova 2678/29, Poprad 10.07.2017 10.07.2017
10.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0030.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Božena Čambalová, Šrobárova 2678/29, Poprad 10.07.2017 10.07.2017
10.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0038.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ján Fronc, Školská 613/14, Svit 10.07.2017 10.07.2017
10.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0039.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ján Fronc, Školská 613/14, Svit 10.07.2017 10.07.2017
11.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0033.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Vnenčáková Genovéva, 1.mája 316, Spišská Stará Ves 11.07.2017 11.07.2017
11.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0008.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Kiska František, Stavbárska 3206/39, Poprad 11.07.2017 11.07.2017
11.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0009.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Kiska František, Stavbárska 3206/39, Poprad 11.07.2017 11.07.2017
11.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0020.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Troppová Anna, Kuzmányho 5, Kežmarok 10.07.2017 11.07.2017
11.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0034.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Eleonóra Čulenová, Lackova 11, Košice 10.07.2017 11.07.2017
13.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0031.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Margita Bednarčíková, Štúrova 240,Spišská Stará Ves 13.07.2017 13.07.2017
13.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0032.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Margita Bednarčíková, Štúrova 240,Spišská Stará Ves 13.07.2017 13.07.2017
13.07.2017 Dodatok k zmluve o zruženej dodávke plynu.pdf   Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava 13.07.2017 13.07.2017
14.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0035.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Mačeková, Mierova 742/10, Spišská Belá 12.07.2017 14.07.2017
14.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0036.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Mačeková, Mierova 742/10, Spišská Belá 12.07.2017 14.07.2017
14.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0037.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Mačeková, Mierova 742/10, Spišská Belá 12.07.2017 14.07.2017
17.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0041.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Krafčík Štefan, Berlínska 2472/30, Košice 17.07.2017 17.07.2017
19.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0024.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Gancarčík František, Potok 459/63, Matiašovce 19.07.2017 19.07.2017
19.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0047.pdf 5,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Marta Kolodzejová, Jezersko 15 19.07.2017 19.07.2017
17.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0040.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Štefánia Marečková, Česka 7, Bratislava 14.07.2017 17.07.2017
31.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0042.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 František Bolcár, Tajovského 2605/18,Poprad 31.07.2017 31.07.2017
31.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0043.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 František Bolcár, Tajovského 2605/18,Poprad 31.07.2017 31.07.2017
31.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0044.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 František Bolcár, Tajovského 2605/18,Poprad 31.07.2017 31.07.2017
31.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0045.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 František Bolcár, Tajovského 2605/18,Poprad 31.07.2017 31.07.2017
31.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0046.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 František Bolcár, Tajovského 2605/18,Poprad 31.07.2017 31.07.2017
10.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0048.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Martančíková, Štúrova 230, Spišská Stará Ves 10.08.2017 10.08.2017
21.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0049.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mgr.Čupková Anna, Železničná 126, Veľká Lomnica 16.08.2017 21.08.2017
21.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0050.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mgr.Čupková Anna, Železničná 126, Veľká Lomnica 16.08.2017 21.08.2017
21.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0051.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ján Pisarčík, Jezersko č.6 21.08.2017 21.08.2017
21.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0058.pdf 5,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Edita Grácová, Spišské Hanušovce 21.08.2017 21.08.2017
21.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0055.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Kisková, L.Svobodu 2604/43, Poprad 21.08.2017 21.08.2017
21.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0056.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ján Kiska, L.Svobodu 2604/43, Poprad 21.08.2017 21.082017
22.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0062.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ján Koščák, Pod lesom 248/69, Matiašovce 22.08.2017 22.08.2017
22.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0065.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Milan Krempaský, Jezersko 73 22.08.2017 22.08.2017
24.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0057.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Jozef Hrivko, Jesenského 428/23, Spišská Stará Ves 24.08.2017 24.08.2017
25.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0053.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Jozef Marhefka, Jesenského 358, Spišská Stará Ves 25.08.2017 25.08.2017
25.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0054.pdf 15,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Jozef Marhefka, Jesenského 358, Spišská Stará Ves 25.08.2017 25.08.2017
25.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0061.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Kisková, L.Svobodu 2604/43, Poprad 25.08.2017 25.08.2017
25.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0063.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Alžbeta Krempaská, Spišské Hanušovce 164 25.08.2017 25.08.2017
25.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0064.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Alžbeta Krempaská, Spišské Hanušovce 164 25.08.2017 25.08.2017
25.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0066.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Emília Dunková, Spišské Hanušovce 25.08.2017 25.08.2017
25.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0067.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Emília Dunková, Spišské Hanušovce 25.08.2017 25.08.2017
25.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0068.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Emília Dunková, Spišské Hanušovce 25.08.2017 25.08.2017
25.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0069.pdf 15,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Milan Vnenčák, Letná 13, Stará Ľubovňa 25.08.2017 25.08.2017
28.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0070.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Lizáková, tatrasnká 16, Spišská Belá 28.08.2017 28.08.2017
28.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0052.pdf 20,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ján Tomaľa, Spišské Hanušovce 40 28.08.2017 28.08.2017
28.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0071.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Monika Pompová, Spišské Hanušovce 28.08.2017 28.08.2017
31.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0072.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Margita Bednarčíková, Štúrova 240,Spišská Stará Ves 31.08.2017 31.08.2017
01.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0073.pdf 15,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Dušan Budzák, 059 04 Jezersko70 01.09.2017 01.09.2017
01.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0074.pdf 10,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Dušan Budzák, 059 04 Jezersko70 01.09.2017 01.09.2017
08.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0059.pdf 10,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Ovčariková, Osloboditeľov 13, Spišská Belá 08.09.2017 08.09.2017
08.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0060.pdf 10,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Ovčariková, Osloboditeľov 13, Spišská Belá 08.09.2017 08.09.2017
20.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0075.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Andrej Vnenčák, SNP 46, Spišská Belá 20.09.2017 20.09.2017
21.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0076.pdf 5,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Alena Galliková, SNP 16, Spišská Belá 21.09.2017 21.09.2017
21.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0077.pdf 5,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Elena Jendrejčáková, SNP 5, Spišská Belá 21.09.2017 21.09.2017
21.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0078.pdf 5,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Elena Jendrejčáková, SNP 5, Spišská Belá 21.09.2017 21.09.2017
26.09.2017 Zmluva o nájme.pdf 1,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TATRADOM s.r.o.Jezersko 56, IČO: 36 480 355 25.09.2017 25.09.2017
05.10.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Internet.pdf 10,-/mesačne Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO:36 852 252 05.10.2017 05.10.2017
05.10.2017 Zmluva o dielo.pdf 2 400,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing.arch.Kruliac Rudolf, Záhradná 549Veľká Lomnica, IČO: 319 712 02 05.10.2017 05.10.2017
18.10.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0080.pdf 10,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Milan Budzák, Vydrník 140 18.10.2017 18.10.2017
18.10.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0081.pdf 20,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285
Ing. Milan Budzák, Vydrník 140
18.10.2017 18.10.2017
26.10.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0079.pdf 20,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Kovalčíková, Spišské Hanušovce 18 26.10.2017 26.10.2017
30.10.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0082.pdf 15,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Škultéty Roman, Libínská 3127, Praha 5 30.10.2017 30.10.2017
08.11.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0083.pdf 20,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Kuchta Jozef, Jezersko 30 08.11.2017 08.11.2017
23.11.2017 Zmluva o dielo 201701.pdf 93 078,62 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Ľuboslava Ovšonková, Spišské Hanušovce 101, IČO: 40 124 231 23.11.2017 23.11.2017
27.11.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0084.pdf 15,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Džimová Eva, Spišské Hanušovce 205 27.11.2017 27.11.2017
08.12.2017 Zmluva o kúpe nehnuteľnosti.pdf 1,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Vnenčáková,Zimná 454/56,Spišská Belá 08.12.2017 08.12.2017
08.12.2017 Zmluva o kúpe nehnuteľnosti.pdf 1,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Vnenčáková,Zimná 454/56,Spišská Belá, Anna Troppová, K. Kuzmányho 5, Kežmarok 08.12.2017 08.12.2017
08.12.2017 Zmluva o kúpe nehnuteľnosti.pdf 1,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Zuzana Dolinská, Belopotockého 2, Bratislava 08.12.2017 08.12.2017
14.12.2017 Zmluva o kúpe nehnuteľnosti.pdf 1,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mária Vnenčáková,Zimná 454/56,Spišská Belá, Marta Alexyová, L. Medňanského 1091/15, Spišská Belá - Strážky 14.12.2017 14.12.2017
14.12.2017 Zmluva o kúpe nehnuteľnosti.pdf 1,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Marta Alexyová, L. Medňanského 1091/15, Spišská Belá - Strážky, Jozef Marhefka, Jesenského 358/16, Spišská Stará Ves 14.12.2017 14.12.2017
14.12.2017 Zmluva o kúpe nehnuteľnosti.pdf 1,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Marta Alexyová, L. Medňanského 1091/15, Spišská Belá - Strážky, Martin Paško, Rázusova 1144/2, Kežmarok 14.12.2017 14.12.2017
14.12.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.001 0085.pdf 10,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ján Kuchta, Lodno 266 14.12.2017 14.12.2017
15.12.2017 Zmluva o kúpe nehnuteľnosti.pdf 1,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IMMOBAU s.r.o.,Kuzmányho 12, Bratislava,IČO: 35 841 893 15.12.2017 15.12.2017
15.12.2017 Zmluva o kúpe nehnuteľnosti.pdf 1,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IMMOBAU s.r.o.,Kuzmányho 12, Bratislava,IČO: 35 841 893, Jozef Klimek, Holumnica 76, Anna Troppová, K. Kuzmányho 5, Kežmarok, A.Lopatová, Mlynská 15,Matiašovce, Marcel Neupauer, Podhorany 50 15.12.2017 15.12.2017
29.12.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29.12.2017.pdf 19,99 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 29.12.2017 29.12.2017